Земеделските земи поскъпват!!!

0
45
Интересът към необработваемите земи и частни имоти е нараснал значително в много райони на страната, където се изграждат фотоволтаични мощности. В Сливенско например, това доведе до ръст от 13% на цените на необработваемите земи през последната година. Инвеститорите упражняват натиск върху общинските съвети, за да променят предназначението на терените, където могат да се изграждат соларни паркове, съобщи Националното сдружение на кметовете на кметствата и кметските наместници. Наемите на ниви също забелязват значително увеличение от 20%, като средната рента на декар за цялата страна достига 63 лв., в сравнение с предишната година, когато бе 53 лв. Отново Североизточна България е с най-високите нива на рентите, като арендаторите плащат средно 93 лв. за декар, особено за терените близо до морето. Проблемът с високите ренти в област Балчик например се дължи на жестоката конкуренция между кооперации и частни производители, което е довело до нереално високи цени, несъразмерни с направените разходи. В същото време, високите наеми карат собствениците на земя да се въздържат от продажба.
Изоображение: www.freepik.com

Цените на земеделските земи продължават да се увеличават в страната през последната година, като това е налице и по данните на Националния статистически институт за 2022 година. Сделките с ниви са забелязали значителен ръст от 21%, като средната цена на декар достига 1428 лв., в сравнение с предходната година, когато тя бе 1174 лв.

По традиция, най-високите цени на нивите са забелязани в Североизточна България, където се намира и житницата Добруджа. В този регион, средната цена на декар достига 2043 лв., което представлява 32% ръст спрямо предишната година. Лидер по високите цени на нивите е област Добрич с 2832 лв. на декар, последвана от областите Варна с 2022 лв., Силистра с 2007 лв., Монтана с 1810 лв. и Русе с 1632 лв. на декар.

Данните на НСИ показват, че за последните осем години земеделската земя в страната се е поскъпнала със значителните 90%. През 2015 година, средната цена на декар бе 761 лв., а днес наблюдаваме значително увеличение.

Въпреки че скокът на цените на нивите се наблюдава във всички шест статистически района на страната, най-значителното увеличение се забелязва в Северозападния район, където сделките се сключват средно за 1525 лв. на декар, представляващо 19% увеличение. Това е огромен напредък в сравнение с предишните пет години, когато земеделските земи в Северна България се продаваха под 900 лв. на декар. В Северен централен район увеличението е по-голямо – 24%, докато в Югозападния район ръстът е по-умерен – 0.7%. По данни на брокери, търсенето на земеделски земи през последните години нарасна, като земята стана привлекателна инвестиция за хората със свободни пари, особено заради липсата на данъци върху нея. Необработваемите затревени площи като ливади, мери и пасища също не изостават в този тренд, преживявайки ръст с 15% през 2022 година.

Интересът към необработваемите земи и частни имоти е нараснал значително в много райони на страната, където се изграждат фотоволтаични мощности. В Сливенско например, това доведе до ръст от 13% на цените на необработваемите земи през последната година. Инвеститорите упражняват натиск върху общинските съвети, за да променят предназначението на терените, където могат да се изграждат соларни паркове, съобщи Националното сдружение на кметовете на кметствата и кметските наместници. Наемите на ниви също забелязват значително увеличение от 20%, като средната рента на декар за цялата страна достига 63 лв., в сравнение с предишната година, когато бе 53 лв. Отново Североизточна България е с най-високите нива на рентите, като арендаторите плащат средно 93 лв. за декар, особено за терените близо до морето. Проблемът с високите ренти в област Балчик например се дължи на жестоката конкуренция между кооперации и частни производители, което е довело до нереално високи цени, несъразмерни с направените разходи. В същото време, високите наеми карат собствениците на земя да се въздържат от продажба.

Тенденциите в цените на земеделската земя отразяват динамичния растеж на сектора в България и привличат все повече инвеститори и интересни възможности за инвестиции в селското стопанство и възобновяемата енергия. Очаква се, че тези положителни тенденции ще продължат и в бъдеще, като страната има потенциал да стане важен играч в европейския и световен агробизнес.