Контакт

За да можем да обработим възможно най-добре Вашето запитване имаме нужда от следните детайли…

Ако желаете да получите безплатна телефонна консултация за нуждите на Вашият бъдещ фотоволтаичен проект, трябва да знаем:

  1. Точният адрес на обекта, за да може да бъде проверено наличното покривно пространство на обекта.
  2. Какво е количеството на изразходваната от Вас електроенергия на годишна база към настоят момент?
  3. Какъв тип големи консуматори има в домакинството/електромрежата Ви?
  4. Предстои ли закупуването на Електромобил или инсталацията на термопомпа?
  5. Имате ли вече определена представа за големината на системата, която желаете да поръчате?

В случай, че желаете да бъдете информиран, имате възможността да ни контактирате чрез оставяне на Вашите данни за връзка и отговарянето на горните 5 въпроса.