Закони и Субсидии

Новини за Фотоволтаици, нови законови решения, които институциите вземат по отношение на фотоволтаиците и ВЕИ централите в България