Закон за продажба на ток

0
114
Fotovoltaik.bg-Информационен-Портал-за-Фотоволтаици-Новини-за-Фотоволтаици-Fotovoltaici-Novini-1
#новини #фотоволтаици #фотоволтаик #панели #монтаж #монтажфотоволтаици #програмазаразвитие #електроцентрала #законзапродажбанаток #закон #за #продажба #на #ток

Закона за продажба на ток е тема, която вълнува много от нас. Колко струва 1kWh електрическа енергия сега, колко ще струва догодина… и колко дълбоко трябва да бръкнем в джоба си през 2026г?

За да погледнете през перспективата на актуалната ситуация, трябва да визуализирате, че настоящият кабинет прави много в услуга на Зеления Преход, така че самите ние изказваме подкрепа с две ръце за изключителната им работа и принос. Изкупната цена на 1kWh електрически ток от фотоволтаични централи достигна 15,4 цента към средата на Август 2023, като отчете най-високите стойности в България, спрямо цяла Европа в пиков момент.

Законът за продажба на ток се грижи за стимулирането на интереса на малкият, среден и голям потребител към изграждането на централи за Възобноваями Енергийни Източници. В същото време тренда кореспондира с очаквани повишения на цените към домакинствата предвид по-високите изкопни цени. Дали страховете на хората са оправдани – представяме в няколко факта, показващи развитието на цените на електричеството в друга страна членка на ЕС.

Като сравнение можем да дадем Германия.

Цената на тока през 1980 е била: от 0.18 на 0.27 дойче марки

Цената на тока през 1990 е била: 0.30 до 0.32 дойче марки

Цената на тока през 2000 е била: от 0.29 на 0.23 дойче марки

Цената на тока през 2010 е била: от 0.24 на 0.30 дойче марки

Актуалните цени в Германия са между 27 и 40 цента

Шока за българския потребител би бил разбираем и естествен, но към момента повечето новини са базирани на повече спекула, отколкото стабилни и здравомислещи твърдения. Дори и българската икономика не би си позволила такива груби грешки след излизането си на свободният пазар.

Това, което ни остава е да разчитаме на здравомислещите решения на сегашното правителство в полза на крайните потребители.